Vänligen välj företag eller privat

Priserna visas då exklusive eller inklusive moms.

Kemikalieskydd

Om du hanterar oljor och kemikalier utan att skydda dina händer, utsätter du dig inte bara för hudskador, utan också för skador på nervsystem och inre organ. Du kan också drabbas av hudirritationer, överkänslighet eller frätskador.

FRÅGA OSS
Använd alltid vår kemikalieskyddsguide, eller rådfråga våra säljare, när du väljer handskar. Kemikalieskyddshandskar är avsedda för endagsbruk. Ibland till och med kortare perioder.


TÄNK PÅ DETTA NÄR DU VÄLJER KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR:

  • Ett handskmaterial som skyddar bra mot en viss kemikalie, kan skydda mycket dåligt mot kemikalieblandningar.
  • Kemikalieskyddshandskar är som regel avsedda för endagsbruk. De ska inte återanvändas.
  • En använd handske är kontaminerad av kemikalien och det finns risk att huden utsätts för hälsoskadliga ämnen när den hanteras.
  • Högre temperatur förkortar tiden för kemikalien att tränga igenom.
  • Tjockare material ger – generellt – längre genombrottstid.
  • När en kemikalie har absorberats, fortsätter den att tränga igenom (permeera) skyddshandsken.
  • Permeation genom skyddshandsken sker på molekylär nivå och är därför inte synlig för ögat.
  • Även den bästa handske förlorar sina skyddande egenskaper om den blir mekaniskt skadad och när kemikalien har trängt igenom den.
  • Kemikalier som är starkt frätande kan förstöra handskmaterialet genom nedbrytning före angiven genombrottstid.

 

PERMEATION är en process där kemikalien löses i och passerar handskmaterialet på molekylär nivå.

PENETRATION innebär att kemikalien flödar genom hål och defekter i handskmaterialet.

DEGRADATION är en försämring av handskmaterialets fysiska motstånd orsakat av kemisk påverkan.

OVÄNTADE EFFEKTER KAN UPPSTÅ NÄR KEMIKALIER BLANDAS 

Två kemikalier med kända egenskaper kan ge oväntade effekter när de blandas. Därför är det i princip omöjligt att testa alla tänkbara kemikaliekombinationer, eftersom antalet är enormt. Det finns modeller som kan användas för att beräkna kombinationseffekter utifrån kunskap om de ingående ämnena. De bygger dock på att det ska finnas data och att verkningsmekanismen är densamma för de ingående kemikalierna. Modellerna kan alltså bara användas för grupper av kemikalier som verkar på likartat sätt – inte för den komplexa blandning som vi är utsatta för i verkligheten.

Varumärken

Färg

yrkesshopen.se, de enda du behöver! Här finns allt ni behöver inom skydd och profil till rätt pris.

Pris
40 Kr
3435 Kr
GLOVES PRO TRIPLE CHEM
GLOVES PRO TRIPLE CHEM
59,50 kr/Par/Frp
Rek. pris: 85 kr
Köp
GLOVES PRO 5150 VINYL
GLOVES PRO 5160 VINYL
38 kr/Par/Frp
Rek. pris: 49 kr
Köp
Syntetdoppadehandskar TEGERA 7390
Syntetdoppadehandskar TEGERA 7390
63 kr/Par, Lev. i frp.
Rek. pris: 81 kr
Köp
Kemikaliehandskar TEGERA 494
Kemikaliehandskar TEGERA 494
247,33 kr/Par, Lev. i frp.
Rek. pris: 319 kr
Köp
Syntetdoppadehandskar TEGERA 684
Syntetdoppadehandskar TEGERA 684
49,83 kr/Par, Lev. i frp.
Rek. pris: 64 kr
Köp
Kemikaliehandskar TEGERA 230
Kemikaliehandskar TEGERA 230
17 kr/Par, Lev. i frp.
Rek. pris: 22 kr
Köp
Kemikaliehandskar TEGERA 231
Kemikaliehandskar TEGERA 231
18,67 kr/Par, Lev. i frp.
Rek. pris: 24 kr
Köp
Kemikaliehandskar TEGERA 241
Kemikaliehandskar TEGERA 241
53,83 kr/Par, Lev. i frp.
Rek. pris: 69 kr
Köp
Syntetdoppadehandskar TEGERA 450
Syntetdoppadehandskar TEGERA 450
87,83 kr/Par, Lev. i frp.
Rek. pris: 113 kr
Köp
Syntetdoppadehandskar TEGERA 455
Syntetdoppadehandskar TEGERA 455
85,17 kr/Par, Lev. i frp.
Rek. pris: 110 kr
Köp
Syntetdoppadehandskar TEGERA 629
Syntetdoppadehandskar TEGERA 629
98,33 kr/Par, Lev. i frp.
Rek. pris: 127 kr
Köp
Syntetdoppadehandskar TEGERA 666
Syntetdoppadehandskar TEGERA 666
117,83 kr/Par, Lev. i frp.
Rek. pris: 152 kr
Köp
Syntetdoppadehandskar TEGERA 783
Syntetdoppadehandskar TEGERA 783
94,25 kr/Par, Lev. i frp.
Rek. pris: 122 kr
Köp
Syntetdoppadehandskar TEGERA 785
Syntetdoppadehandskar TEGERA 785
109,75 kr/Par, Lev. i frp.
Rek. pris: 142 kr
Köp
Kemikaliehandskar TEGERA 10PG
Kemikaliehandskar TEGERA 10PG
24,33 kr/Par, Lev. i frp.
Rek. pris: 31 kr
Köp
Kemikaliehandskar TEGERA 8140
Kemikaliehandskar TEGERA 8140
6,50 kr/Par, Lev. i frp.
Rek. pris: 8 kr
Köp
Kemikaliehandskar TEGERA 8145
Kemikaliehandskar TEGERA 8145
7 kr/Par, Lev. i frp.
Rek. pris: 10 kr
Köp
Kemikaliehandskar TEGERA 8150
Kemikaliehandskar TEGERA 8150
7,20 kr/Par, Lev. i frp.
Rek. pris: 9 kr
Köp
Kemikaliehandskar TEGERA 8160
Kemikaliehandskar TEGERA 8160
32,50 kr/Par, Lev. i frp.
Rek. pris: 42 kr
Köp