Vänligen välj företag eller privat

Priserna visas då exklusive eller inklusive moms.

Stötskyddskepsar

Dessa produkter skyddar användaren mot slag och stötar. Stötskyddskepsar används när man är rädd om huvudet, men när det inte finns krav på skyddshjälm på arbetsplatsen. De skyddar användare som löper risk att slå i huvudet mot till exempel hårda balkar i trånga utrymmen.